Čochtanklub Žďár nad Sázavou - ploutvové plavání, plavání s ploutvemi, rychlostní potápění, DPP, Bi-Fins, potápění, finswimming, diving

Logo English version
Logo ÚVOD   SPORT   POTÁPĚNÍ   KLUB   KONTAKTY   FOTOGALERIE   KE STAŽENÍ   ODKAZY
Logo

Svaz potápěčů Moravy a Slezska CMAS

KLUBOVÉ STANOVY
KLUBOVNA ŽĎÁR
AMFORA VELKÉ DÁŘKO
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
HISTORIE KLUBU
"SAMOZŘEJMOSTI"

Sledujte nás Facebooku:

Profil Čochtanklubu >>

S aktuálními fotkami ze závodů a klubových akcí ;-)

Tréninková základna mládeže (TZM)

Amfora Velké Dářko

Klubovna Žďár n.S.

Rychlé kontakty

E-mail: cochtanklub@email.cz

TZM:
Klubovna ZR:
Amfora:
Potápění:
777 142 787
602 413 717
777 142 787
602 511 800

Všechny kontakty >>

Zapomínané "Samozřejmosti"  

Společenské vztahy v každém klubu jsou poplatné schopnosti každého jednotlivce podřídit se dobrovolně zásadám morálky a slušného jednání. Nikdo není dokonalý, každý má své pozitivní i negativní stránky osobnosti. Ty záporné by měl ovšem každý v sobě kladným způsobem potlačovat nebo alespoň regulovat.

Existují ale mezi lidmi sociopati, tedy osobnosti, prosazující a vydávající za jedině správný názor pouze svůj vlastní osobní názor, jen své potřeby, bez ohledů k názorům a potřebám ostatních. Ti existovali vždy. Chybou rozložených kolektivů ale bylo to, že zpravidla přišly o řadu schopných, obětavých a slušných členů tím, že dopustily je z kolektivu vytěsnit přehlížením soustavného odrazujícího a rozkladného působení "osobnosti" sociopata a jím zpracovávaného přitakávajícího okolí. Opakovat cizí anebo vlastní dřívější chyby v našich klubových podmínkách, to by bylo pro budoucnost draze zaplacenou zkušeností. Proto je nutno se "blbé náladě" a útočné atmosféře nepodřizovat a čelit asociálnímu jednání takového jednotlivce společenským působením kolektivu.

 

Člen klubu

od dítěte v TZM až po přispívajícího důchodce má ve smyslu stanov právo využívat všech klubových akcí a všech zařízení, určených zejména k rozvoji jeho základní sportovní kvalifikace, dále v míře stanovené dalšími podmínkami též ostatních zařízení a akcí,určených pro rekreaci a rehabilitaci členů klubu.

Jen pod dohledem kvalifikovaných a klubem pověřených osob má právo a možnost účastnit se sportovních nebo pracovních výkonů či akcí za použití potápěčské techniky, anebo tuto techniku osobně obsluhovat. Vypůjčování této techniky je vázáno na klubem vyhlášené akce, uskutečněné navíc pod dohledem pověřené a kvalifikované osoby. Potápěčskou techniku si mohou ale členové půjčovat i na soukromé akce. Toto vypůjčování je však vázáno na jejich dosaženou kvalifikaci a toto uskutečňování je vázáno na jejich podpis, kterým čestně prohlásí, že se o techniku budou starat jako o vlastní a nebudou ji půjčovat třetím osobám a už vůbec ne osobám bez kvalifikace.

Při uplatňování práva např. na využívání klubových zařízení, nesmí jít o využívání nad rámec, který je k dispozici i ostatním členům klubu. Každý člen má současně povinnost účastnit se v určený čas vyhlašovaných úkolů, akcí nebo prací, zajišťujících prostředky na rozvoj či údržbu klubových zařízení, anebo akcí k rozvoji odborné kvalifikace. Zejména členové, jejichž kvalifikace bylo dosaženo péčí a na náklady klubu, mají za povinnost získanou kvalifikaci a odvozenou práci dát k dispozici klubu při organizovaných akcích a událostech.

 

Čestný člen

je taková osoba, které klub nabídne čestné členství. Čestný člen není členem klubu, ale tímto oceněním se členem klubu stává. Tento čestný člen je zproštěn platit příspěvky klubu a je zproštěn povinnosti pro klub pracovat či jinak se starat o rozvoj klubu.

 

Zasloužilý člen

je osoba, která je členem klubu. Je to osoba, která pro klub žije a dýchá a dlouhodobě se stará o blahobyt a rozvoj klubu. Zasloužilým členem se stane člen klubu po návrhu výborem klubu nebo členskou schůzí a po jeho schválení. Takovýto zasloužilý člen je zproštěn povinnosti platit členské příspěvky.

 

Sportovní trenér

ať již v tréninkové základně mládeže (TZM) nebo při akcích zaměřených na zvyšování odborné kvalifikace a tělesné zdatnosti ostatních členů, musí ve své činnosti dodržovat zkušenosti a zásady získané odborným školením a další přípravou; zejména dodržovat pedagogické "minimum" při práci s dětmi, jednat se svěřenými osobami bez emocí a zbytečně zvýšeného hlasu, neoddělovat méně výkonné nebo méně nadané absolventy od ostatního průměru po celou dobu ucelené přípravy, kterou zejména v TZM rodiče mimořádnými příspěvky dotovali. Co nejvíce je zapotřebí kladně hodnotit každý pozitivní růst výkonnosti jednotlivce, vytvářet jeho předpoklady a stavět do popředí možnosti trvalého růstu až po budoucí reprezentaci klubu, města a státu. Osvědčilo se v minulosti, že do trenérské práce byli získáváni zejména rodiče dětí zapojených do přípravy.

Činnost trenérů může být, po dohodě s výborem klubu, odměňována ve formě pracovního poměru (dohoda o činnosti na dobu určitou apod.).

 

AMFORAclub

má být především společenským zařízením s kultivovaným prostředím, na jaké jsme zvyklí při návštěvě "slušnější" restaurace. Patří všem členům, nikoli tedy pouze skupince "zasloužilých" osob či rodin se zvýrazňovaným jakoby vlastnickým jednáním a odrazujícím chováním k ostatním "vetřelcům".

Pracovníci obslužných směn

v klubovém společenském a sportovním zařízení AMFORAclub se prezentují z těch ochotných členů klubu, kteří mají odpovídající osobní předpoklady. AMFORAclub má nabídnout především členům klubu, ale také veřejnosti (v rámci klubové hospodářské činnosti) odpovídající příležitost k rekreačnímu, společenskému a sportovnímu vyžití.

Pozitivní vymezení pracovníků obslužných směn zahrnuje hlavně vstřícnost a kultivovanost v jednání s návštěvníky, hygienu osobní i obsluhovaného prostředí, základní ekonomické předpoklady, ochotu, poctivost a dodržování všech stanovených pracovních povinností.

Pracovníci obslužných směn jsou placenými zaměstnanci klubu, přijatými v rámci smlouvy o činnosti na dobu určitou nebo v rámci smlouvy o provedení práce. V době nepřítomnosti správce jej zastupují v rámci jeho kompetencí a povinností při jednání se zákazníky.

 

Správce

klubu AMFORA je placeným zaměstnancem, podřízeným výboru klubu v rámci smlouvy o pracovní činnosti na dobu určitou. Je pracovně řízen místopředsedou, který zodpovídá za hospodářské činnosti klubu (pokud tento neřídí zařízení a jeho další pracovníky přímo ve smyslu rozhodnutí výboru klubu).

Správce realizuje a dodržuje všechna usnesení a opatření výboru klubu, dotýkající se provozních a ekonomických záležitostí. Zajišťuje pracovně právní dokumentaci, vede předepsané evidence o zboží, finančních hotovostech, připravuje pro pokladníka podklady pro fakturaci poskytovaných výkonů a pro výplaty mezd, objednává zboží k prodeji a provádí věcnou likvidaci dodavatelských faktur. Řídí podřízené pracovníky obslužných směn, průběžně kontroluje jejich práci a dodržování zásad řádného hospodaření se svěřenými prostředky.

Správce plánuje a organizuje dodavatelské, ale především brigádnické práce nutné k udržení provozu a rozvoji celého areálu. Navrhuje organizační, provozní a cenová opatření, po jejich schválení výborem zajišťuje jejich striktní dodržování a realizaci osobně i zprostředkovaně prostřednictvím podřízených pracovníků obslužných směn. Je zodpovědný za dodržování zásad hospodárnosti, ale také za vyžadování zásad šetrného zacházení se zařízeními vloženými do areálu, to jak u podřízených, tak i u návštěvníků zařízení - zejména klubových členů. Má výhradní rozhodovací kompetenci, tzn. že funkcionáři výboru nezasahují do jeho přímého řízení a rozhodování - mimo rozhodování nad provozními usneseními v jednáních výboru.

Podporují nás:

Podpořilo Město Žďár nad Sázavou

Podpořila nás Národní sportovní agentura
Kraj Vysočina

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, domény
Vodaservis s.r.o. - úprava pitných, technologických a bazénových vod
Barbora Flesarová - účetní
ProPelety - profesionální řešení na pelety

Značení a popis laserem - Roman Sýkora

Power Plastics s.r.o.

WOHN - BAU s.r.o.
K-Wash
KODEX Knoflíček s.r.o.

    KRÁLI.CZ WEBDESIGN